ه‍.ش. ۱۳۸۶ تیر ۹, شنبه

روشنگری ،آزادی است


امانوئل کانت:در رساله اش به نام (روشنگری چیست؟) آنچه را او هدف اصلی روشنگری میداند اینگونه شرح میدهد: روشنگری یعنی به کار گیری قوه درک خود بدون سرپرستی دیگری... ،در به کارگیری عقل خود شجاعت داشته باش! تنبلی و بزدلی دلایل آنست که چرا چنین بخش بزرگی از بشریت... تحت سرپرستی دیگران باقی میمانند... وچرا برای دیگران چنین آسان است که خود را قیم دیگران قرار دهند، خیلی آسان است که خودت فکر نکنی ،اگر من کتابی داشته باشم که به جای من درک کند و کشیشی که به جای من وجدان داشته باشد، و پزشکی که برنامه غذایی مرا تعیین کند و از این قبیل دیگر نیازی ندارم که به خودم زحمت بدهم، نیازی به فکر کردن ندارم، اگر بتوانم تنها با پرداخت پول مشکل را حل کنم - دیگران این کار خسته کننده را برای من انجام خواهند دادبرای روشنگری ... چیزی لازم نیست مگر آزادی ... آزادی است که استفاده از عقل را در هر مقطعی عمومی میسازد، اما ازهر طرف میشنوم که (بحث نکن) افسر ارتش میگوید: بحث نکن ،مشق کن ! مامور جمع آوری مالیات میگوید:( بحث نکن، بپرداز!)( روحانی میگوید بحث نکن،ایمان بیاور!) (تنها یک شاهزاده در این دنیا میگوید : هر قدر دلت میخواهد بحث کن،ودر باره هر چه میخواهی ،اما اطاعت کن!) در همه جا برای آزادی محدودیت وجود دارد... استفاده عمومی از عقل خود باید همیشه آزاد باشد،و تنها این است که روشنگری را به میان مردم میبرد
Labels: عصر روشنگری ، نوشته:جان ام دان ،ترجمه مهدی حقیقت خواه،ص 97
draft